Реновирање

Дотраена електрична инстлација? Имаме решение.

99% од неубавите приказни за пожари во објектите, започнуваат од дотраена електрична инсталација, поради неисправностите,  заради дотраеност и оштетување, неправилната употреба на електричните уреди и…

Дом

Дотраена електрична инстлација? Имаме решение.

99% од неубавите приказни за пожари во објектите, започнуваат од дотраена електрична инсталација, поради неисправностите,  заради дотраеност и оштетување, неправилната употреба на електричните уреди и…